Filternorm EN1822 voor absoluutfilters

Filternormering voor absoluutfilters

Absoluutfilters worden geclassificeerd volgens de nieuwste standaard NEN EN1822:2009 welke eind 2009 gepubliceerd is. Deze standaard is opgebouwd uit 5 delen welke als volgt geplubliceerd zijn:

  • Deel 1: Classification, performance testing, marking
  • Deel 2: Aerosol production, measuring equipment, particle counting statistics
  • Deel 3: Testing flat sheet filtermedia
  • Deel 4: Determining leakage of filter elements (scan method)
  • Deel 5: Determining the efficiency of filter elements

Deze standaard volgt op de eerdere standaard EN1822:1998.

Het grootste praktische verschil ten opzichte van de oude standaard zit met name in de klasse aanduiding, klasse H10-H12 is veranderd naar E10-E12. Absoluutfilters worden in 3 verschillende klasses ingedeeld:

  • EPA (E) - Efficient Particulate Air Filters
  • HEPA (H) - High Efficiency Particulate Air Filters
  • ULPA (U) - Ultra Low Penetration Air Filters


Classificatie absoluutfilters volgens de norm EN1822:2009

 Filter class Integral value
Efficiency (%)
 Penetration (%) Local value
Efficiency (%)
Penetration (%)
E10   ≥85 ≤15   *
E11  ≥95   ≤5  *
E12   ≥99,5  ≤0,5  *  *
H13   ≥99,95  ≤0,05 ≥99,75   ≤0,25
H14   ≥99,995  ≤0,005 ≥99,975  ≤0,025 
U15  ≥99,9995  ≤0,0005  ≥99,9975   ≤0,0025
U16   ≥99,99995 ≤0,00005   ≥99,99975  ≤0,00025
U17  ≥99,999995   ≤0,000005  ≥99,9999  ≤0,0001

*Klasse E10-E12 ondergaan geen lokale lektest.
De efficiency wordt gemeten bij een deeltjesgrootte van 0,3μm.

HEPA filters zijn met name geschikt voor het verwijderen van stofdeeltjes met een grootte vanaf 0,3 micron en ULPA filters met name voor het verwijderen van deeltjes met een grootte vanaf 0,12 micron.

Stel uw vraag

Nieuwsbrief ontvangen?