Filternorm EN779 voor standaard luchtfilters (vervallen)

EN779

Deze norm bepaalt dat filters volgens een bepaalde methodiek dienen te worden getest en, afhankelijk van de toe te kennen filterklasse, aan bepaalde minimale waarden dienen te voldoen. De norm EN779 maakte het mogelijk diverse soorten filters en fabrikanten onderling objectief met elkaar te vergelijken. Filters voor algemeen gebruik in luchtbehandeling- en ventilatiesystemen werden geclassificeerd volgens de Europese norm EN779:2012. 
Deze norm is een aanscherping van de oude norm  EN779:2002.

EN779:2002

De herziene Europese norm EN779:2002 nam de Eurovent 4/9 methode over ter vervanging van het gemiddelde verkleuringsrendement. 
Tevens nam EN779:2002 een methode van NT VVS 117 aan ter bepaling van ontladen efficiency van elektrostatisch geladen filtermedia. Dit werd Annex A binnen EN779:2002. 
Hoewel Annex A een onderdeel was van de norm, werd het niet opgenomen bij bepaling  van de filter klasse. 
Diverse ontladingsmethoden waren toegestaan. De meest gebruikte methoden waren met Isopropanol (IPA) en dieselrook. Dieselrook kan gebruikt worden voor het ontladen van complete filters terwijl IPA gebruikt kan worden voor behandeling van media monsters.

EN779:2012

De herziening EN779:2012 ging nog een stap verder bij het classificeren van fijnfilters door het introduceren van een minimale eis voor de efficiency. Dit ter aanvulling van de gemiddelde efficiency voor filterklasse F7-F9. 
De minimale efficiency is de laagste efficiency voor deeltjes van 0,4 µm gemeten gedurende de complete test, inclusief de ontladingsbehandeling van het filtermedium. 
Voor het ontladen is alleen de methode met IPA toegestaan dat gebruikt wordt voor media monsters. Er dienen minimaal 3 monsters en in totaal minimaal 600 cm2  met IPA behandeld te worden. 
Deze minimale eis voor efficiency geldt niet voor klasse 5 en 6. Hierbij wordt de ontladen efficiency niet gemeten ter beoordeling van de filterklasse. Om het onderscheid tussen de verschillende testmethoden duidelijk  te maken is de benaming van F5 en F6 veranderd naar M5 en M6. 

Standaard filters worden momenteel volgens EN779:2012 geclassificeerd volgens onderstaande tabel.

 

Groep Klasse   Eindweerstand 
test (Pa)
Gemiddelde
stofvangst (Am)
synthetische stof(%)
Gemiddelde
efficiency (Em)
voor 0,4 μm
deeltjes (%)
Minimale
efficiency (MTE)
voor 0,4μm
deeltjes (%)
Grof G1 250 50≤Am≤65 - -
  G2  250   65≤Am<80
  G3   250 80≤Am90 
  G4 250 90≤Am - -
Medium M5 450 - 40≤Em≤60 -
  M6 450 - 60≤Em<80 -
Fijn F7 450 - 80≤Em<90 35
  F8 450 - 90≤Em<95 55
  F9 450 - 95≤Em 70

 


Tijdens het 1e kwartaal van 2017 zal naar alle waarschijnlijkheid de norm EN779:2012 vervangen gaan worden door de norm ISO 16890. Meer over deze nieuwe norm kunt u lezen op de pagina ISO 16890. Absoluutfilters worden getest volgens de Europese norm EN 1822. Hierover kunt u meer lezen op de pagina EN 1822.

 

Stel uw vraag

Nieuwsbrief ontvangen?