Fijnstoffilters

Goede fijnstoffilters zijn van levensbelang

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling, bestaande uit in de lucht zwevende deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner of gelijk aan 10 micron (PM10). Deze deeltjes zijn van verschillende herkomst en verschillende chemische samenstelling. De samenstelling van fijnstof wordt onder andere bepaald door de omgeving en door de weersomstandigheden.

 

 

Fijn stof

Fijnstof bedreigt de gezondheid

Epidemiologische en toxicologische onderzoeken tonen aan dat inademing van fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Jaarlijks sterven duizenden mensen in Nederland en België eerder door acute blootstelling aan fijnstof. Daarnaast verergert chronische blootstelling aan fijnstof de symptomen bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Tevens belemmert het de ontwikkeling van de longen bij kinderen. Een recent rapport van het Europese Milieu Agentschap (EEA) toont aan dat in Europa jaarlijks 350.000 mensen eerder overlijden als gevolg van de uitstoot van fijnstof. Vervuiling door vrachtvervoer in Europa zorgt jaarlijks voor 3.000.000 ziektedagen.

De kleinste deeltjes zijn het meest schadelijk

Bekend is dat gezondheidsschade met name optreedt bij inademing door de kleinere fractie van de deeltjesgrootte verdeling, deeltjes kleiner dan 2,5 micron. Waar deeltjes met een grootte van meer dan 10 micron door de neushaartjes en het slijmvlies tegen worden gehouden, dringen deeltjes van 2,5 micron en kleiner tot in de longblaasjes door. In de longen treedt schade op waardoor zuurstofopname bemoeilijkt wordt. Gevolgen hiervan kunnen zijn kortademigheid en een benauwd gevoel.

 
Mogelijk dat fijnstof er voor zorgt dat bloed stroperiger wordt en daarmee de kans op een hartinfarct of herseninfarct doet toenemen. De ene mens is gevoeliger voor fijnstof dan een ander. Het is echter aannemelijk gemaakt dat een hogere blootstellingconcentratie en bij een grotere gevoeligheid het gezondheidsrisico groter is. Met name kwetsbare groepen als ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen lopen een hoog gezondheidsrisico.  

Goede fijnstoffilters beschermen uw gezondheid

Helaas zijn wij niet in staat het fijnstofprobleem buitenshuis op te lossen, wij hebben wel diverse filters in ons leveringsprogramma om zoveel mogelijk fijnstof uit de lucht te filteren voordat de lucht via mechanische ventilatiesystemen gebouwen binnenkomt. Aangezien veel mensen overdag afhankelijk zijn van deze lucht tijdens bijvoorbeeld verblijf op kantoor of in een gezondheidsinstelling, kunnen onze filters veel klachten als gevolg van fijnstof wegnemen. 

Neem contact met ons op voor een advies voor de beste filters voor uw situatie.

Heeft u een vraag?