Filteradvies binnenlucht

De norm EN16789-3:2017, de opvolger van de norm EN13779, beveelt onderstaande  filterklassen aan als minimale klasse voor het filteren van toevoerlucht (tabel 1). In deze tabel wordt uitgegaan van luchtverontreiniging in vaste vorm ((fijn)stof).

De norm EN16789-3:2017 is gebaseerd op de filternorm EN779:2012

Tabel 1
Buitenlucht kwaliteit
(outdoor air quality)

Classificatie toevoerlucht
(supply air class)
 SUP1  (hoogste)  SUP2  SUP3  SUP4  SUP5  (laagste)
 ODA 1   M5 + F7   F7   F7   F7   -
 ODA 2   F7 + F7   M5 + F7   F7   F7   G3, M5
 ODA 3   F7 + F9   F7 + F7   M6 + F7   F7   F7

  

 

 

Classificatie buitenlucht (ODA)
Categorie

 ODA 1  Schone lucht welke slechts tijdelijk vervuild is, bv als gevolg van pollen in de lucht. De   luchtkwaliteit voldoet aan de normen van de WHO of nationale standaarden betreffende  de   buitenluchtkwaliteit.
 ODA 2  Buitenlucht welke vervuild is met hoge concentraties fijnstof en/of gasvormige   verontreinigingen. Is van toepassing zodra catagorie ODA 1 overschreden wordt tot een   factor 1,5.
 ODA 3  Buitenlucht welke vervuild is met zeer hoge concentraties fijnstof en/of gasvormige   verontreinigingen. Is van toepassing zodra catagorie ODA 1 overschreden wordt met een   factor groter dan 1,5.

 

Filternorm ISO 16890 in relatie tot EN779:2012 en EN16789-3:2017

EN 779:2012 is niet rechtstreeks vertaalbaar naar ISO 16890 wegens een andere wijze van het  testen van filters. Derhalve is ISO 16890 ook niet rechtstreeks vertaalbaar naar de norm EN16789-3:2017 .

De komende richtlijnen VDI 3803-4 en SWKI VA 101-01 geven echter wel aanbevelingen hoe de EN779:2012 binnen de norm EN16789-3:2017 geconverteerd zou kunnen worden naar ISO 16890. (tabel 2)

 

Tabel 2
Filterklasse Opmerkingen

EN779:2012 ISO 16890
 M5  ePM10 ≥ 50  
 F7  ePM2,5 ≥ 65 Indien niet als eindfilter toegepast
 F7  ePM1 ≥ 50 Indien als eindfilter toegepast
 F9  ePM1 ≥ 80  

 

 

Richtlijn filterselectie Eurovent 4/23 gebaseerd op ISO 16890

Op basis van de filternorm ISO 16890 heeft Eurovent een richtlijn voor het selecteren van luchtfilters opgesteld. Dit is de richtlijn 4/23. De indeling van deze richtlijn is een afgeleide van de Europese richtlijn EN13779, echter gebaseerd op de filternorm ISO 16890 in plaats de filternorm EN779:2012.  

Tabel 3
Buitenlucht kwaliteit
(outdoor air quality)

PMx waardes in μg/m3
Classificatie toevoerlucht
(supply air class)
 SUP1  (hoogste) PM2,5≤2,5
PM10≤5
 SUP2
PM2,5≤5
PM10≤10
 SUP3 PM2,5≤7,5
PM10≤15
 SUP4 PM2,5≤10
PM10≤20
 SUP5  (laagste) PM2,5≤15
PM10≤30
ePM1 ePM1 ePM2,5 ePM10 ePM10
 ODA 1 60%   50%   60%   60%   50%
 ODA 2   80%   70%   70%   80%   60%
 ODA 3  90%   80%   80%  90%   80%

  * Minimale aanbevolen filter efficiency eindfilter ISO ePM1-50%
** Minimale aanbevolen filter efficiency eindfilter ISO ePM2,5-50%

Buitenlucht
De ODA categoriën worden op dezelfde wijze gedefinieërd als voor de adviesnorm EN16789-3:2017.

Toevoerlucht
SUP 1 (PM2,5≤10μg/m3 en PM10≤5μg/m3)
Toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan de hygiëne, zoals ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, elektronische – en optische industrie, toevoerlucht voor clean rooms, ..
SUP 2 (PM2,5≤5μg/m3 en PM10≤10μg/m3)
Ruimtes met permanente bezetting, zoals (kleuter)scholen, kantoren, hotels, residentiële gebouwen, vergaderruimtes, tentoonstellingsruimtes, conferentieruimtes, theaters, bioscopen, concertzalen, ..
SUP 3 (PM2,5≤7,5μg/m3 en PM10≤15μg/m3)
Ruimtes met een tijdelijke bezetting zoals magazijnen, winkelcentra, wasruimtes, server ruimtes, kopieerruimtes, …
SUP 4 (PM2,5≤10μg/m3 en PM10≤20μg/m3)
Ruimtes met een korte bezetting zoals opslagruimtes, toiletruimtes, trappenhuizen, …
SUP 5 (PM2,5≤15μg/m3 en PM10≤30μg/m3)
Ruimtes zonder bezetting zoals garages, datacenters, ondergrondse parkeergarages, …

Advies op maat

Gezien het feit dat bijvoorbeeld stadscentra met een hoop verkeer een andere vervuilingsgraad met fijnstof kennen dan bijvoorbeeld verkeersvrije of verkeersluwe stadscentra is de norm EN16789-3:2017 in onze optiek te algemeen.

Wij  geven derhalve advies op maat welke filters het beste toepasbaar zijn voor een specifieke situatie. Dit advies is gebaseerd op de gemiddelde locale vervuiling tijdens bedrijfsuren. Hierbij gaan wij uit van de  richtlijnen zoals de World Health Organisation (WHO) hanteert voor een minimale luchtkwaliteit.
Deze richtlijnen zijn in over het algemeen strenger dan nationale regelgevingen.

In overleg met onze klanten voeren wij op locatie luchtmetingen uit ter controle van de binnenluchtkwaliteit. Indien deze metingen aantonen dat minimale waardes op het gebied fijn fijnstof overschreden worden beiden wij oplossingen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren.

Wij hebben diverse filters in ons assortiment die reeds getest en gecertificeerd zijn conform ISO 16890 en ruimschoots voldoen aan de norm EN16789-3:2017.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies voor schone binnenlucht.

 

 

Stel uw vraag

Nieuwsbrief ontvangen?