NOx-filters (of stikstoffilters)

NOx-filters (of stikstoffilters)

Wat is NOx?
NOx (stikstofoxide) is een verzamelnaam van stikstofverbindingen die onder andere vrijkomen als restproduct van verbrandingsmotoren zoals van (vracht)auto’s en motoren, bij energieproductie en in de industrie en bestaat met name uit NO en NO2. In eerste instantie zal sprake zijn van het vrijkomen van stikstofmonoxide (NO). Deze stof zal in de atmosfeer vrij snel reageren met zuurstof (O2) en ozon (O3) waarna zich het gas stikstofdioxide (NO2) vormt. In tegenstelling tot NO is NO2 zeer schadelijk voor de gezondheid (luchtweg- en longproblemen) en voor het milieu (zure regen).

Metingen tonen aan dat de gemiddelde concentraties NO2 in de buitenlucht per locatie en per tijdstip sterk variëren. Onze noordelijke provincies tonen een relatief lage concentratie NO2, terwijl de Randstad en regio midden Nederland verhoogde concentraties tonen. De hoogste concentraties worden over het algemeen gemeten in de ochtend. Dit als gevolg van de uitstoot gedurende de ochtendspits. Hierbij spelen ook de weersomstandigheden een rol. In het zuiden van Nederland worden lokaal verhoogde waardes CO2 gemeten als gevolg van intensieve veehouderij.
Actuele concentraties worden weergegeven op de website www.luchtmeetnet.nl.

Gevaren voor de gezondheid
Omdat NO2 tot diep in de longblaasjes doordringt kan blootstelling aan NO2 leiden tot een verminderde longfunctie. Ook kunnen luchtwegklachten toenemen, net als het aantal astma-aanvallen. Met name kwetsbare groepen als kinderen, bejaarden en mensen met een verminderde weerstand lopen grote risico’s. NO2 kan ook irritaties en ontstekingen aan ogen, neus en keel veroorzaken. Een direct gevolg van langdurige blootstelling aan (te) hoge concentraties NO2 in de lucht is toename van het aantal ziekenhuisopnames. Chronische blootstelling aan NO2 verkort de levensverwachting met circa 4 maanden.

Wettelijke grenswaarden
In verband met de gevaren van NO2 zijn er wettelijke grenswaarden opgesteld. De wettelijke grenswaarde voor een jaargemiddelde is 40 µg/m3. Epidemiologische studies hebben echter aangetoond dat blootstelling aan concentraties vanaf 20 µg/m3 NO2 al tot aandoeningen aan het ademhalingssysteem van kinderen en andere kwetsbare groepen kan leiden. Voor het uurgemiddelde is de maximale grenswaarde 200 µg/m3. Het uurgemiddelde mag niet meer dan 18 keer per jaar overschreden worden. In verkeersrijke steden en langs drukke snelwegen lopen de jaargemiddelde concentraties vaak op tot boven de grens van 40 µg/m3. De (lokale) overheden proberen door middel van het weren van vervuilende voertuigen de concentraties NO2 en fijnstof op die locaties te verminderen.

De oplossingen van IFB Filtertechniek
Wij hebben unieke filtermedia in ons assortiment die bij uitstek geschikt zijn voor het afvangen van het schadelijke NO2. Deze media kunnen toegepast worden in diverse filtersystemen die wij leveren, zoals modules, cilinders en V-vormige behuizingen. Uiteraard leveren wij ook los filtermedium waarmee filtersystemen gevuld kunnen worden.


Neem contact met ons op voor een advies voor het meest optimale filtersysteem voor uw situatie.

 

Stel uw vraag

Nieuwsbrief ontvangen?