Filters voor scholen

Veel mensen brengen het grootste gedeelte van hun tijd binnen door. Daarom is het van groot belang dat de ventilatielucht die zij daar inademen zoveel mogelijk ontdaan is van gevaarlijk (fijn)stof. Met name kleine kinderen en mensen met aandoeningen aan luchtwegen hebben baat bij een schone en allergeenvrije binnenlucht. Deze groepen zijn bijzonder kwetsbaar voor luchtvervuiling. Fijnstof en andere vervuiling kan de ontwikkeling van de longen van opgroeiende kinderen remmen en tevens grote gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wij leveren filters met een hoge efficiency voor het afvangen van (fijn)stof en met een lage luchtweerstand om de energiekosten zoveel mogelijk te beperken. Voor de eigenaar of beheerder van een pand speelt namelijk ook het energieverbruik door het ventilatiesysteem een grote rol.

Hieonder vindt u een aantal filters die vaak toegepast worden binnen scholen. Wilt u advies op maat? Laat ons een fijntofmeting uitvoeren en een filteradvies uitbrengen. Zo zijn de kinderen en hun leerkrachten verzekerd van schone lucht!                                                                                                                                                                                                                                                                             

Heeft u een vraag?