Blog: waarom is goed ventileren zo belangrijk in de strijd tegen Corona?

Ben Lamens

Business Development Manager 

3 december 2020

 

Er zijn inmiddels vele publicaties verschenen over het belang van ventileren van ruimtes om verspreiding van het Coronavirus te beperken en het liefst zelfs te voorkomen. Toch wil ik hier deze publicatie ook nog aan toevoegen, met name omdat wij nog regelmatig vragen krijgen over dit onderwerp.

Is het voldoende om COVID-19 uit de lucht te filteren met hoog rendement filters?
Een vraag die we regelmatig gesteld krijgen. Het antwoord hierop is helaas niet eenvoudig te geven omdat er meerdere factoren een rol spelen. Toevoerlucht van buiten zal bijvoorbeeld nauwelijks tot geen Corona dragende deeltjes bevatten, terwijl de lucht in afgesloten ruimtes zoals kantoren en klaslokalen deze deeltjes wél kunnen bevatten als gevolg van aanwezigheid van met Corona besmette personen in die ruimte. Deze dragende deeltjes worden in de lucht gebracht door bijvoorbeeld niesen, hoesten en door luid praten. Toevoerlucht filteren met hoog rendement luchtfilters werkt daarom niet specifiek risico verlagend voor de kans op besmetting met Corona. Hoog rendement luchtfilters in de toevoerlucht helpen daarentegen wél om het ademhalingsstelsel te beschermen tegen irritatie door fijnstof in de buitenlucht. Indien deze fijnstof afgevangen kan worden voordat het de longen bereikt, verkleint dit de kans op extra complicaties in geval van besmetting met Corona. 

En hoe zit het dan met de ventilatie, waar dit blog mee begon?
Zoals ik al verteld heb, kunnen met Corona besmette personen virusdragers in de lucht brengen door bijvoorbeeld hoesten, niesen of luid praten. Deze dragers zijn over het algemeen betrekkelijk grote waterdruppels, speeksel, of aerosolen. De virusdragers kunnen ingeademd worden door personen die zich in de nabijheid van de verspreider bevinden en daardoor ook besmet raken. Tevens bestaat het risico dat personen besmet raken door aanraking van neergeslagen virusdragers en deze vervolgens via hun vingers in hun mond, neus of ogen krijgen. Ventileren, het verversen van binnenlucht door toevoer van buitenlucht, spoelt een ruimte als het ware schoon en verdunt de aanwezige binnenlucht met buitenlucht. Hierdoor zal één kubieke meter besmette binnenlucht in verhouding veel minder virusdragers gaan bevatten dan wanneer er niet geventileerd zou worden. In het laatste geval zou de concentratie virusdragers per kubieke meter juist toenemen omdat er wel virusdragers bijkomen maar niet afgevoerd worden. De kans op besmetting neemt hiermee toe.

Helpen goede luchtfilters dan helemaal niet tegen COVID-19?
HEPA filters en hoog rendement ISO ePM1-90% filters zijn goed in staat om virusdragers af te vangen. Indien om welke reden dan ook lucht gerecirculeerd wordt in een ruimte, dus geheel of gedeeltelijk hergebruikt, is het aan te raden om deze lucht te filteren met eerder genoemde filters om zoveel mogelijk virusdragers af te vangen. Recirculeren zonder goede filters vergroot onnodig het risico van verspreiding van virusdragers in de ruimte als gevolg van de luchtstromen die ontstaan bij recirculatie. Echter ook in het geval van recirculatie met de juiste filters blijft voldoende ventileren noodzakelijk omdat anders de CO2 concentratie en de luchtvochtigheid in de ruimte te hoog op zou kunnen lopen. Beide mogelijkheden zijn niet wenselijk. REHVA adviseert bij ingeschakelde recirculatie om minimaal ePM1-80% filters toe te passen. Onze NWES98 PLUS ePM1-90% zijn dus geschikt om toe te passen in de recirculatie secties van luchtbehandelingsinstallaties. Naast de allerkleinste fijnstofdeeltjes haalt dit filter ook virussendragers zoals aerosolen uit de lucht waarna de virucide veruit het grootste gedeelte van de aanwezige virussen inactiveert. 

Welke manieren van ventileren zijn er eigenlijk?
Dit is grofweg op te delen in mechanische en natuurlijke ventilatie. Bij natuurlijke ventilatie komt buitenlucht via bijvoorbeeld openstaande ramen en deuren naar binnen, bij mechanische ventilatie wordt de lucht binnengebracht met behulp van ventilatoren. Mechanische ventilatie geeft het meest zekere resultaat omdat de toegevoerde luchthoeveelheid geregeld kan worden, terwijl bij natuurlijke ventilatie de heersende windkracht en windrichting bepalend zijn. Staat er weinig of geen wind of waait deze uit een verkeerde hoek dan zal er nauwelijks geventileerd kunnen worden in een ruimte, ongeacht hoeveel ramen en deuren er open staan. Bovendien wordt de lucht bij natuurlijke ventilatie over het algemeen niet gefilterd zodat schadelijk fijnstof en roet onbelemmerd naar binnen kan komen. Bij mechanische ventilatie vangen goede luchtfilters verreweg het meeste van deze stoffen af met als gevolg gezondere ventilatielucht. Bovendien kan deze lucht ook nog verwarmd of gekoeld worden voordat deze de ruimte ingeblazen wordt.

Ik hoop dat bovenstaande onduidelijkheden weg heeft kunnen nemen. Heeft u vragen of wilt u advies? Dan kunt u contact met mij opnemen via ben@ifb-filtertechniek.nl of via (0181) 31 11 87. Meer informatie over onze NWES98 PLUS of HEPA filters, vindt u ook op deze website. 

 

 

 

Heeft u een vraag?